Contact us

CHI NHÁNH BÀ RỊA

 

Địa chỉ :
  • Địa chỉ : Cách Mạng Tháng 8, Hương Sơn, Long Hương, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại : (+84-0254) 3741 506/07
Fax :  
Email : hoanglonghino@gmail.com
Website :

www.truongvinhhino.vn 

Liên hệ:

Giám đốc Điều hành:

+ Mr. NGUYỄN HOÀNG LONG - Tel: 0907 711599

+ E.mail: hoanglonghino@gmail.com

Dịch vụ :  Mr. NGUYỄN VĂN TUẤN - Trưởng Trạm DV.BH.BD

Điện thoại  :  0916 610976.

(+84-251) 3893 601

CHI NHÁNH KHÁNH HÒA (3S)

Địa chỉ: Võ Tánh, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 058 3839 168.

Fax: 058 3839 398.

Thông tin liên hệ:

Phòng Kinh doanh bán hàng:

+ Trưởng phòng: Mr. NGUYỄN THANH TUẤN

- ĐT: 0934 960803 - E.Mail: thanhtuan@truongvinhhino.vn

+ Phó phòng: Mr. PHAN NGỌC HIỆP

- ĐT: 0934 055319 - E.Mail: ngochiep@truongvinhhino.vn

Phòng Dịch vụ - Trạm Bảo hành bảo dưỡng:

+ Trưởng phòng: Mr. LÊ DUY ĐẠI

- ĐT: 0964 756869 - E.Mail: daild@truongvinhhino.vn

PHÒNG DỰ ÁN

Địa chỉ: Số 666/70 Đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại:(08) 3 864 5045 - 0909 800809

Fax: (08) 3 863 5837

E.mail: vuthang0168@gmail.com.

Phụ trách: Mr ĐINH VŨ THẮNG - Trợ lý TGĐ kiêm Trưởng phòng Dự Án.

PHÒNG KINH DOANH

Địa chỉ: Số 513 Xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (061) 3 893 600 -  0919 852018 - 0938 154654

Email: hunglinh.hino@gmail.com

(Mr, NGUYỄN DIỆP HÙNG LINH - Giám đốc Kinh doanh).

 
  • Địa chỉ : Số 666/70 Đường 3/2, phường 14, quận 10, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại : 0909 800 809
  • E.mail: vuthang0168@gmail.com
  •  
  • Địa chỉ : Đường CMT8, Hương Sơn, Long Hương, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Điện thoại : 0919 852018
  • E.mail: hunglinh.hino@gmail.com

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ : Số 513 Xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (061) 3 893 600/1
Fax : (061) 3 893 557
Email : info@hinotruongvinh.com
Website :  www.hinotruongvinh.com

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG VINH HI-NO

Địa chỉ : Số 513 Xa lộ Hà Nội, Khu phố 1, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại : (+84-251) 3893 601
Fax :  (+84-251) 3893 558
Email : info@hinotruongvinh.com
Website :  www.hinotruongvinh.com

 

(+84-251) 3893 601 - Fax : (+84-251) 3893 558
(+84-251) 3893 601 - Fax : (+84-251) 3893 558

SHOW ROOM I

Địa chỉ : Đường CMT8, Hương Sơn, Long Hương, TX Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại : (08)3 864 5045
Fax : 08.38635837
Email : info@hinotruongvinh.com
Website :  www.hinotruongvinh.com

SHOW ROOM II

Địa chỉ : Đường CMT8, Hương Sơn, Long Hương, TX Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại : (08)3 864 5045
Fax : 08.38635837
Email : info@hinotruongvinh.com
Website :  www.hinotruongvinh.com
Your name : *
Your Email : *
Company
Address : *
Phone (*)
Fax :
Department :
Subject (*)
Message : *
Sercurity code : *